Ingen personlige oplysninger der registreres på Webfoto.dk, bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. Alle informationer opbevares på betryggende vis, og er kun tilgængelige for direktøren og betroede medarbejdere hos Webfoto.dk

I forbindelse med evt. elektronisk betaling bruges en sikker krypteret metode gennem webshopsystemet.

Shopsystemet anvender såkaldte cookies til styring af indholdet i indkøbsvognen samt statistik. En cookie er blot betegnelsen for en fil som gemmes på din egen PC. Det er desuden muligt at bede systemet gemme egne adresseoplysninger til næste besøg. 

Under et køb udbeder vi os navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Disse informationer bruges udelukkende til behandling af ordren. 

Alle kontrakter (købsaftaler) indgås på dansk.

Desuden registrerer vi IP-adressen hvorfra evt. køb foretages. Informationen finder normalt ingen anvendelse, men kan bruges i en evt. politiefterforskning. Alle falske bestillinger politianmeldes!

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Den dataansvarlige på Webfoto.dk er Søren Therkildsen

Som registreret hos Webfoto.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til webfoto.dk via e-mail mail@webfoto.dk

Det er muligt, at se tidligere ordrer ved login på websitet. Hvis du ikke har oprettet et login, men ønsker at modtage en kopi af din ordrebekræftelse, skal du sende en mail til mail@webfoto.dk


Logning og statistik

Log statistik bruges i denne butik. Et statistiksystem opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende et website har haft, hvor de kommer fra, hvilken del af websitet de benytter mm. I vores butiks anvendes log statistik alene med det formål at optimere websitet og dets funktionaliteter. Log statistik bruges til at skabe øget brugervenlighed. Dette gøres for at kunne danne et billede af denne butiks besøgs mønster og udvikling over tid.